De voksne i familien skjønte at de ville bli henrettet etter at de var ført til kjelleren og bort fra sine støttespillere. Samtidig så hadde de et håp om at deres barn ville overleve og bli satt i fengsel eller bli reddet av noen av støttespillerne. Samtidig var de fullt klar over at penger var viktig i den verden som barna da eventuelt måtte navigere alene. Derfor hadde de sydd inn juveler inn i klærne på barna og da spesielt på klærne til de to yngste barna. Dette er en viktig grunn til at ryktene lenge har svirret om at disse to barna overlevde henrettelsen av tsarfamilien. Det ble nemlig rapportert om at soldatene skjøt barna, men at de ikke falt sammen. De døde ikke. Årsaken var selvsagt at kulene ble stoppet av juvelene. Han døde først da en soldat gikk frem og skjøt to kuler i hodet hans.

Folkets favoritt

På tross av de store økonomiske problemene som Russland stod ovenfor i Alexei sin tid, så var tsarfamilien elsket av folket. Det var en sterk tradisjon for å følge autoriteter og folket likte å følge med på de mange feiringene som tsarfamilien stod bak. Den lille Alexei var naturlig nok et midtpunkt fra fødselen av og var elsket av mange, selv de fattigste. De store folkemassene anså at tsarfamilien var omgitt av dårlige rådgivere og at dette var det store problemet. Etter hvert som krigene begynte å ødelegge økonomien så forandret dette seg.

Rasputin

Alexei sin dårlige helsetilstand gjorde familien svært sårbare for sjarlataner og en av de største var Rasputin. Dette er i alle fall slik historien fremstiller det. Ingen vet for sikkert hva som var hans motiv, om han hadde noen, og om han faktisk var så ond som ettertiden har malt han. Det som er helt klart er at han fikk i løpet av kort tid svært stor makt over tsarfamilien på grunn av hans behandling av Alexei. Resultatet var at Rasputin har blitt synonymt med noe ondt og manipulerende. Ettersom hans rolle i tsarfamilien var helt avhengig av Alexei så ble han dratt med i dragsuget. Rasputin sitt navn har blitt husket, mens Alexei i stor grad har blitt glemt.