Alexei var den yngste og eneste gutten i søskenflokken. Dette førte naturlig nok til at han ble bortskjemt og var favoritten. Han var også et svært sårbart barn grunnet blødersykdommen og han hadde flere helseproblemer. Livet hans var preget av luksus, men den vanskelige sykdommen gjorde sitt til at livet ikke var så enkelt som mange ville ha det til. Han har også i mange sammenhenger blitt fremstilt som en svært stakkarslig eller svært forkommen figur, men dette har senere blitt tilbakevist.

Sykdommen

Takket være dagens legevitenskap så vet vi at Alexei arvet blødersykdommen fra sin mor Alexandra. Hun igjen arvet denne fra sin mormor Dronning Victoria. Lenge var dette det man viste om sykdommen, men i 2009 så klarte man gjennom genetisk analyse av levlingene som ble funnet å spesifisere at han hadde hemofili B. Hemofili er det vitenskapelige navnet på blødersykdom. Personer som lider av blødersykdom må være svært forsiktig så de ikke begynner å blø, enten internt eller eksternt. Selve sykdommen ble holdt hemmelig for alle, men det er klart at mange snakket om den lille guttens helse. Ifølge de tilgjengelige kildene så var hans blødersykdom så alvorlig at selv mindre, ubetydelige skraper og fall kunne være nok til å skape alvorlige skader. Han hadde i perioder problemer med å gå, noe som gjorde at to soldater fulgte han tett hele tiden.

Bruddet i 1912

Et av de mest alvorlige skadene oppstod da familien besøkte jakthytten. Han skulle være med ut i en robåt, men var uforsiktig og traff en åregaffel. Et stort hematom dukket raskt opp, denne ble mindre i løpet av en uke, men var antagelig ikke helt leget. For noen uker senere så ble han dårlig etter å ha sittet i en vogn med familien. Noen harde slag i vognen gjorde at hematomet begynte å blø igjen. Han ble båret nesten bevistløs ut av vognen med høy temperatur og svake hjerteslag. Tilstanden var så alvorlig at dette ble annonsert i avisen.

I tillegg så fikk han den siste salven. Han kom seg relativt raskt etter dette og spesielt etter at Rasputin, en naturlege. Det er mulig at de psykologiske faktorene, troen på at man kom til å klare det, gjorde utslaget. Han kom seg etter denne episoden, men beinet måtte opereres for å rettes ut. Han ville slite med problemer i dette beinet resten av hans korte liv. I tillegg til dette så var det klart at denne episoden skapte problemer de allerede bekymrede foreldrene. De opplevde hans helsetilstand som så usikker at Rasputin nå fikk mye større makt over familien.

Utdannelsen og fremtiden

Alexei sine mange sykdomsepisoder gjorde at han slet med utdannelsen. Samtidig så rapporteres det om at han var svært intelligent. I likhet med alle andre adelssønner så handlet mye av utdannelsen om å gjennomføre praktiske oppgaver slik som å være med på møter med generaler eller annet. Han viste, ifølge privatlærerens memoarer, at han hadde et ”hjerte av gull”. Ikke nødvendigvis på den måten vi i dag ville sett det, men sammenlignet med normen på den tiden så var hans vært opptatt av å rette opp i urett. Han brydde seg om den uretten han så og det er mulig at han med tiden hadde sett at det var mulig å gjøre noe med den uretten som dominerte på landsbygda.