Det er ikke til å stikke under en stol at den russiske tsar-familien var i utakt med folket. De bodde i fantastiske palasser, red på vakre og dyre hester og ikke minst hadde nok juveler til å dekke dem fra topp til tå. Dette var heller ikke et problem bare med tsar-familien, men med hele den russiske overklassen. De levde i en eventyrverden mens folk flest slet for å overleve.

Kriger

Ser man på et slektstre som viser de kongelige og adelige i Europa så vil man se hvor tette bånd disse hadde til hverandre. Adelige og kongelige giftet seg med andre adelige og kongelige. For å unngå inngifte, selv om dette også var et stort problem, så fant man seg en ny kone eller mann fra en av de andre adelige familiene i Europa.
Dette betydde i praksis at når det ble uenighet eller det brøt ut konflikter mellom land med et sterkt monarki og/eller overklasse bestående av adelige, så var det fort gjort å trekke inn andre land også. Man brukte familiebånd der de kunne brukes.
Det var heller ikke alle som så noe negativt i krig ettersom dette gav sønner muligheten til å tjene penger gjennom å tjene landet og de fikk bli voksne. Så for overklassen, også i andre land enn Russland, var krig mer en lek enn en hard realitet.

Fattigdom

På denne tiden, begynnelsen av 1900-tallet, så var verden i ferd med å endre seg. Nye produksjonsmetoder var oppfunnet og det begynte å bli sterk konkurranse mellom produsenter av forskjellige varer. Med tiden så ville dette hjelpe å skape en sterkere middelklasse, men dette ville ta tid og det krevde at noen var villig til å investere i utstyr og ta i bruk den nye teknologien. I Russland hadde man nesten ingen middelklasse på denne tiden. De fleste jobbet på markedene og var svært bundet til jorden og til adelen. Det var en viss bevegelse mot å endre på dette både økonomisk og politisk før 1. verdenskrig.

Dessverre så var det svært få som hadde muligheten til og interessen av å finne nye metoder så Tsardømmet så aldri noen generell forbedring av de fattigstes kår. De mange krigene og konfliktene som tsardømmet lot seg dra med inn i gjorde heller ikke saken bedre for de som stod nederst i samfunnet.

Et land med store økonomiske utfordringer

Russland var et langstrakt land som slet med store økonomiske utfordringer da Alexei levde. Dette var ikke uvanlig på den tiden. Mange europeiske land slet med de samme problemene. Det var på tide å få inn ny teknologi og det er vanskelig å si hvordan tsardømmet hadde klart seg om de ikke hadde blitt dratt inn i første verdenskrig og deretter blitt kastet av den kommunistiske revolusjonen.